Tư vấn thủ tục pháp lý

Pháp luật có những quy định rất chặt chẽ liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư bất động sản, xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Và Công ty chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng khách giải quyết mọi thủ tục pháp lý, tư vấn và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất, có lợi và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động.

Pháp luật có những quy định rất chặt chẽ liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư bất động sản, xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Và Công ty chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng khách giải quyết mọi thủ tục pháp lý, tư vấn và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất, có lợi và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động.

Các hạng mục dịch vụ của chúng tôi:

- Tư vấn quy chuẩn xây dựng.

- Tư vấn tiêu chuẩn xây dựng.

- Tư vấn thủ tục xin giấy phép xây dựng.

- Tư vấn quản trị pháp lý dự án xây dựng.

- Thuê và giao quyền sử dụng đất.

- Thủ tục đầu tư/cấp giấy phép, chứng nhận đầu tư.