Tư vấn - soạn thảo và đàm phán hợp đồng

Một trong những bước quan trọng quyết định đến thành công của việc ký kết hợp đồng thầu, hợp đồng xây dựng là khâu soạn thảo và đàm phán hợp đồng. Đây cũng là giai đoạn cơ sở để thương thảo quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng, vì thế nếu không hiểu rõ cách thức xác lập sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khó giải quyết trong tương lai, ảnh hưởng đến kết quả mong muốn của một trong các bên

Một trong những bước quan trọng quyết định đến thành công của việc ký kết hợp đồng thầu, hợp đồng xây dựng là khâu soạn thảo và đàm phán hợp đồng. Đây cũng là giai đoạn cơ sở để thương thảo quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng, vì thế nếu không hiểu rõ cách thức xác lập sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khó giải quyết trong tương lai, ảnh hưởng đến kết quả mong muốn của một trong các bên.

Hiểu được điều này, Công ty chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng để xúc tiến các hạng mục:

- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng tổng thầu, hợp đồng liên danh.

- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng.

- Tư vấn và tham gia đàm phán hợp đồng.

- Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoat động xây dựng.