Thiết kế công trình công nghiệp

Với nguồn nhân sự có trình độ chuyên môn đa dạng trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, kết cấu, cơ điện, cấp thoát nước, khảo sát, kinh tế. Chúng tôi đã và đang tham gia tư vấn, thiết kế cho hàng loạt công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật trên khắp mọi miền đất nước. Các giải pháp và kiến trúc của chúng tôi giúp khách hàng thỏa mãn được yêu cầu về kỹ thuật, quy hoạch, thẩm mỹ và quan trọng hơn hết là phù hợp với chi phí đầu tư xây dựng.

Với nguồn nhân sự có trình độ chuyên môn đa dạng trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, kết cấu, cơ điện, cấp thoát nước, khảo sát, kinh tế. Chúng tôi đã và đang tham gia tư vấn, thiết kế cho hàng loạt công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật trên khắp mọi miền đất nước. Các giải pháp và kiến trúc của chúng tôi giúp khách hàng thỏa mãn được yêu cầu về kỹ thuật, quy hoạch, thẩm mỹ và quan trọng hơn hết là phù hợp với chi phí đầu tư xây dựng.