DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

NHÀ MÁY DỆT LIXIN VIỆT NAM

NHÀ MÁY DỆT LIXIN VIỆT NAM

Chủ đầu tư : NHÀ MÁY DỆT LIXIN VIỆT NAM
Diện tích xây dựng: 41,800 m2
Hạng mục: Construction of the whole project.
Địa điểm : Khu công nghiệp Thành Thành Công, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH NEEU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NEEU VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Neeu Việt Nam
Diện tích xây dựng: 16,000 m2
Hạng mục: Thi công toàn bộ công trình
Địa điểm: Khu công nghiệp Thành Thành Công, Bình Dương

CÔNG TY TNHH TECHLINK INTERNATIONAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TECHLINK INTERNATIONAL VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TechLink International VN
Diện tích xây dựng: 16,536 m2
Hạng mục: Nhà xưởng giai đoạn 2
Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip 2, Bình Dương

CÔNG TY TNHH JIA YU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH JIA YU VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Jia Yu Việt Nam
Diện tích xây dựng: 21,800 m2
Hạng mục: Nhà xưởng giai đoạn 2
Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip 2, Bình Dương

CÔNG TY TNHH GREEN CHEM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GREEN CHEM VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Green Chem Việt Nam
Diện tích xây dựng: 15,815 m2
Hạng mục: Thi công toàn bộ công trình
Địa điểm: Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Bình Dương

CHÙA PHẬT QUỐC VẠN THÀNH

CHÙA PHẬT QUỐC VẠN THÀNH

Chủ đầu tư: CHÙA PHẬT QUỐC VẠN THÀNH
Diện tích xây dựng: 120,000 m2
Hạng mục: PHẬT ĐÀI THÍCH CA MÂU NI
Địa điểm: PHƯỜNG HƯNG CHIẾN, THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO NEWHOPE

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO NEWHOPE

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước
Diện tích xây dựng: 750,000 m2
Hạng mục: Thi công toàn bộ công trình
Địa điểm: Ấp Hưng Phát - Huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước 

CÔNG TY TNHH GALLI INTERNATIONAL INDUSTRIAL

CÔNG TY TNHH GALLI INTERNATIONAL INDUSTRIAL

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Galli International Industrial
Diện tích xây dựng: 40.000 m2
Hạng mục: Nhà xưởng, Nhà văn phòng, Bể nước 510 m3
Địa điểm: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương. 

CÔNG TY TNHH ACODE SPORTING GOODS

CÔNG TY TNHH ACODE SPORTING GOODS

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Acode Sporting Goods
Diện tích xây dựng: 40.000 m2
Hạng mục: Thi công toàn bộ công trình
Địa điểm: KCN Vsip II-A, Bình Dương. 

Nhà Xưởng Công Ty King Yuan Tong

Nhà Xưởng Công Ty King Yuan Tong

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Gỗ King Yuan Tong
Diện tích xây dựng: 40.000 m2.
Hạng mục: Thi công toàn bộ công trình.    
Địa điểm: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương. 

Công ty TNHH Chin You Chang

Công ty TNHH Chin You Chang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chin You Chang.
Diện tích: 17.000 m2.
Hạng mục: Thi công toàn bộ công trình.
Địa điểm: Khu công nghiệp Đại Đăng, Bình Dương

 

Công trình nhà kho Linker

Công trình nhà kho Linker

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kho vận Linker
Diện tích: 30.000 m2.
Hạng mục: Thi công toàn bộ công trình.
Địa điểm: Bình Thắng, Dĩ An,  Bình Dương

 

Công ty TNHH Dệt May Hưng Thịnh Phát

Công ty TNHH Dệt May Hưng Thịnh Phát

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dệt May Hưng Thịnh Phát.
Diện tích: 15.000 m2.
Hạng mục: Thi công toàn bộ công trình.
Địa điểm: Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp.

 

>